DigiFriends.pl

digipenguins
digibirds

Poznaj rozśpiewane

DigiBirds18 wersji kolorystycznych

dostępna wersja w klatce

20 melodii


digipenguins
digipenguins

Poznaj sympatyczne

DigiPenguins6 wersji kolorystycznych

kompatybilne z DigiBirds

58 melodiiDigiChicks
DigiChicks

Poznaj milutkie

DigiChicks6 wersji kolorystycznych

kompatybilne z DigiBirds

34 melodieDigiOwls
DigiChicks

Poznaj słodkie sowy

DigiOwls6 wersji kolorystycznych

kompatybilne z DigiBirds

świecące oczy

58 melodiiDigiDinos
DigiOwls

Poznaj niezwykłe dinozaury

DigiDinos3 różne postacie

ruchoma głowa i ogonek

nagrywanie głosu z trybie solo

58 melodiiDigiBirdsDigiOwlsDigiFriends

DigiFriendsDigiPenguinsDigiHensDigiDinos
DigiFriends to seria inowacyjnych zabawek, Digibirds - które śpiewają, DigiChicks - śpiewające i tańczące kurczaczki, DigiOwls - śpiewające nocne sowy. Dogidonos - dinozaury, które potrafią ze sobą rozmawiać lub odtwarzać nagrane przez Ciebie głosy.

2015 DigiFriends